Fredag d. 19. august var jeg forbi Aarhus Statsgymnasium for at holde foredrag for 900 elever og lærere om klimakrisen. Her betonede jeg bl.a. vigtigheden af, at klimaaktivismen forstærkes frem mod det kommende folketingsvalg.